ข้อคิดพนักงานที่ดี

การทำงานในตำแหน่งพนักงานบริษัทหรือพนักงานห้างร้านต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ดูเหมือนไม่ใหญ๋โตอะไรมากมายแต่การทำงานในตำแหน่พนักงานก็ถือเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญในหน้าที่การงานที่จะทำให้เป็นรากฐานเติบโตตต่อไปในการทำงานได้ในอนาคต ตึกสูงใหญ๋ก็เริ่มจากรากฐานที่เล็กน้อยเช่นเดียวกัน ดังนั้นหากเริ่มจากความตั้งใจที่จะเป็นพนักงานที่ดีและมีชีวิตการทำงานที่ดีแล้ว ความสำเร็จและเติบใหญ๋ในอนาคตก็ย่อมเป็นไปได้โดยไม่ยากนัก พนักงานที่ดีมีคุณสมบัติที่ถือเป็นข้อคิดที่ควรมีไว้ก็คือ
1.ตรงต่อเวลา
ในการทำงานสิ่งแรกที่เจ้านายและผู้ร่วมงานจะพิจารณาว่าเป็นพนักงานที่ดีก็คือการตรงต่อเวลา การตรงต่อเวลาเป็นการพิสูจน์ลักษณะชีวิตที่ดีของคนทำงาน เป็นที่ไว้วางใจได้ว่าหากมอบหมายงานและบทบาทที่ใหญ๋กว่าให้ก็สามารถที่จะทำได้อย่างดี ไม่ทิ้งไม่หนีงาน หนีหน้าไม่มาทำงานเสียเฉย ๆ

2.ทำงานด้วยใจที่เป็นสุข
ความสุขของการทำงานจะทำให้ผลงานออกมาได้ดี คนที่อยู๋ใกล้ชิดที่ร่วมงานด้วยก็จะรู้สึกดีมีความสุขที่อยู่ใกล้ คนที่รักงานก็จะพัฒนาและทำงานได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
3.ซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่มีค่ามาก ๆ ความซื่อสัตย์ทำให้คนเป็นใหญ๋ได้เพราะได้รับการไว้วางใจอย่างไม่มีข้อสงสัย
4.มีเป้าหมายในการทำงาน
เป้าหมายในการทำงานจะทำให้ไม่ทำงานอย่างเฉื่อย ๆ เช้าชามเย็นชาม จะกระตือรือร้นและเอาใจใส่งานที่ทำ แต่ถ้าขาดซึ่งเป้าหมายการทำงานนั้นจะล้มเหลวและไม่มีวันที่จะแประสบกับความสำเร็จได้
5.พัฒนาตนเองอยู่สมอ
ในการทำงานหากเราย่ำอยู๋กับที่ก็เท่ากับเรากำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพราะคนรอบ ๆ ตัววิ่งแซงไปเสียก่อนแล้ว คนรอบตัวเกิดการพัฒนาและไม่หยุดนิ่ง เมื่อนั้นทุกคนก็จะทิ้งเราเอาไว้ข้างหลัง ถ้าไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือดักดานอยู่ที่เดิมจะต้องพัฒนาตนเองอยู๋เสมอ ทั้งทักษะความสามารถ ประสบการณ์ ความร็และความคิด
6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ไม่มีใครที่ทำงานสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเสมอไป ทุกคนต้องมีผู้สนับสนุน ร่วมงานและช่วยเหลือ มนุษยสัมพันธ์จะทำให้ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มใจและทำให้ประสบความสำเร็จในงานทุก ๆ ชิ้นที่ทำ อุปสรรค์ในการทำงานก็จะลดน้อยลง